Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy
Číslo akreditace MŠMT, MV ČR

15.11.2022

Typ:Školství · Město:Olomouc

Termín: 15.11.2022 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, budova ředitelství školy Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 334

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních samosprávných celků (obcí a kraje).

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem zákoníku práce, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

 

Výkladová a diskusní témata:

 • vývoj a aktuální stav zákoníku práce
  • vznik, změny a ukončení pracovněprávního vztahu,
  • pracovní doba a její rozvržení
  • dovolená a překážky v práci
  • odměňování – mzda, plat, příplatky
 • nejnovější judikatura v pracovněprávních vztazích a její vliv na řízení škol a školských zařízení,
 • řešení aktuálních problémů na základě dotazů a námětů účastníků semináře.

 

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

 

Účastníkům semináře současně nabízíme odbornou publikaci Zákoník práce ve školské praxi autora JUDr. PhDr. Jiřího Valenty (PARIS, 10/2022, 2. aktualizované vydání).

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email paris.ka@seznam.cz.

 

 

Partneři