Vzory správních rozhodnutí s komentářem – pro ředitele základních a mateřských škol

Vzory správních rozhodnutí s komentářem – pro ředitele základních a mateřských škol

JUDr. Jaromír Richter


Vydavatelství: PARIS, 3. aktualizované vydání CD 10/2017, platné pro rok 2024 Cena: 260Kč (+ manipulační náklady)

Objednat

Popis publikace

Vydání nabízené publikace na CD vychází z poznatků jejího autora z nesčetných seminářů, které k problematice aplikace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon), v tzv. školském správním řízení absolvoval po celé České republice. Přítomné ředitelky a ředitelé škol zde v diskuzích často poukazovali na absenci srozumitelné metodiky a vzorových příkladů pro postup v jimi vedeném správním řízení. Cílem vydání této publikace byla snaha jejího autora a nakladatelství o souborné zpracování správních rozhodnutí vydávaných řediteli základních a mateřských škol podle školského zákona.

Autor při vypracování publikace vycházel rovněž ze skutečnosti, že vydání příslušného rozhodnutí ředitelkou či ředitelem školy je výsledným právním úkonem správního řízení. Tomu ovšem předchází provedení celé řady procesních úkonů podmiňujících vydání konkrétního rozhodnutí. Do publikace byly proto zařazeny vzory procesních rozhodnutí, tj. usnesení a dílčí úkony, k jejichž vydání dochází ve školském správním řízení.

Publikace obsahuje:

  • Struktury rozhodnutí a schémata procesních institutů
  • Vzory rozhodnutí ředitele mateřské školy podle školského zákona
  • Vzory rozhodnutí ředitele základní školy podle školského zákona
  • Procesní rozhodnutí (usnesení) podle správního řádu
  • Další procesní úkony

Všechny publikované vzory jsou doplněny komentářem.

Součástí CD je kromě samotné publikace také soubor 60 vzorů správních rozhodnutí s možnými úpravami    a přímým využitím pro základní a mateřské školy.

Objednávka publikace

Partneři