Praktický průvodce pracovním právem a zákoníkem práce

Praktický průvodce pracovním právem a zákoníkem práce

JUDr. Jaromír Richter


Vydavatelství: PARIS, 6. aktualizované vydání, 10/2023, CD-R, 308 stran Cena: 340Kč (+ manipulační náklady)

Objednat

Popis publikace

AKTUALIZOVÁN CELÝ OBSAH TEXTU K 1.1.2024

Zákoník práce nabyl účinnosti 1. 1. 2007 a je uspořádaný do 14 částí a 396 paragrafů. Jedná se o základní pracovněprávní předpis. Za dobu své existence byl zákoník práce přímo či nepřímo novelizován více jak 50x. Mezi významné je třeba přiřadit i současnou, tzv. „transpoziční novelu“ provedenou zákonem č. 281/2023 Sb.. Vedle povinné transpozice dvou směrnic Evropské unie  (Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 a 2019/1152)  zavádí i další prvky digitalizace pracovního práva, reaguje na  některé požadavky praxe, jako je například úprava práce na dálku. Pracovnímu poměru přibližuje obě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vedle zákoníku práce přináší též novelizaci dalších právních předpisů, a to zejména občanského soudního řádu, zákona o inspekci práce či zákona o daních z příjmu.

„Průvodce“ je tak určen všem těm, kteří si musí nebo si potřebují současné znění zákoníku práce osvojit. Toto vydání zohledňuje a přibližuje všechny zásadní novelizační úpravy zákoníku práce. Jeho cílem je být návodem a pomocníkem k osvojení si základních institutů pracovního práva a jejich případného použití v praxi tak, jak je současná právní úprava vymezuje.

Objednávka publikace

Partneři