O nás

PARIS vzdělávací agentura s.r.o.

Působí v oblasti vzdělávacích aktivit již od roku 1990. Pořádá odborné semináře a připravuje studijní programy zejména v Moravskoslezském kraji a také ve většině krajských měst České republiky.

Specializuje se na vzdělávání pracovníků ve školství. Uskutečnila desítky seminářů pro školy a školská zařízení při úplném přechodu škol na samostatné právní subjekty. Aktuálně zařazuje témata ke školským zákonům, financování škol, odměňování pracovníků ve školství, pracovněprávním otázkám, FKSP a dalším, jenž jsou určena zejména vedoucím pracovníkům, ekonomům, účetním a dalším pedagogickým a správním zaměstnancům škol a školských zařízení i odborným pracovníkům státních orgánů ve školství.

Vzdělávací agentura PARIS má udělenu akreditaci MŠMT a MV ČR.

Veškeré semináře pro oblast školství mají udělenu akreditaci MŠMT, akreditujeme rovněž semináře pro územně samosprávné celky.

Vzdělávací agentura PARIS připravuje a zajišťuje od roku 2006 akreditovaný program v rámci DVPP – Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I).

Soustavně se také věnuje vzdělávání vedoucích pracovníků, ekonomů, personalistů a účetních podnikatelských subjektů, institucí, státních orgánů a neziskových organizací.

Vydavatelství a nakladatelství PARIS vzdělávací agentura s.r.o.

Orientuje se na vydávání odborných publikací zejména pro oblast školství, přičemž se zaměřujeme na legislativní změny, pracovněprávní, ekonomickou a účetní problematiku škol a školských zařízení.

Partneři