Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-374/2019, AK/VE-234/2019

2.11.2022

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 2.11.2022 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 331

Objednat

Popis semináře

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních samosprávných celků (obcí a kraje).

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem zákoníku práce, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

 

Výkladová a diskusní témata:

  • vznik, změny a skončení pracovněprávního vztahu,
  • pracovní doba a její rozvržení,
  • dovolená a překážky v práci,
  • nejnovější judikatura v pracovněprávních vztazích a její vliv na řízení škol a školských zařízení,
  • řešení aktuálních problémů na základě dotazů a námětů účastníků semináře.

 

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

 

Účastníkům semináře současně nabídneme na místě k zakoupení odbornou publikaci Zákoník práce ve školské praxi autora JUDr. PhDr. Jiřího Valenty (3. aktualizované vydání).

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email paris.ka@seznam.cz.

 

 

Objednávka semináře

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box