Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v příkladech
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

22.10.2018

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 22.10.2018 / 08:30-13:30 Místo: Středisko volného času - velký sál, Ostrčilova 19, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1390 Kč Var. symbol: 552

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen pracovníkům ve školství (vč. zřizovatelů škol), kteří chtějí získat komplexní informace a prohloubit si znalosti v oblasti pracovních cest a cestovních náhrad, tj. všem, kteří se touto problematikou zabývají, a to od zpracování vnitřního předpisu, nařízení pracovní cesty, zpracování cestovních příkazů, vyúčtování cestovních náhrad, vyplácení náhrad zaměstnancům až po vnitřní či vnější kontrolu uvedené oblasti.

Na konkrétních příkladech budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy při vyslání zaměstnance na pracovní cestu, poskytování cestovních náhrad vč. způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních a podobných náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Obsah:

 • základní předpisy,
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • financování cestovních náhrad, ESF, granty apod.,
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout,
 • co je a co není pracovní cesta,
 • pravidelné pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady
 • podmínky konání pracovní cesty, místo nástupu a ukončení pracovní cesty,
 • používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • cestovní náhrady a GDPR,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad,
 • používání soukromých vozidel,
 • zvláštnosti při cestách letadly, doba trvání letu, časová pásma apod.,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání firemních a soukromých platebních karet,
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace dokladů,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • přerušení pracovní cesty,
 • postupy v případech, které zákoník práce neřeší,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • daňové souvislosti,
 • diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

Účastníci obdrží písemné materiály k semináři

Přednáší: Ing. Karel Janoušek, specialista na cestovní náhrady

Partneři