VIDEO KURZ S ON-LINE KONZULTACÍ – Účetnictví školských příspěvkových organizací – dlouhodobý majetek
Akreditace MŠMT a MV ČR

25.4.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 25.4.2023 / 08:00 - 11:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1490 Kč Var. symbol: 399

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Úvodní mluvené slovo lektora k obsahu k video kurzu:

Určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC.

Tento kurz bude rozdělen do dvou základních částí. V první části dostanou účastníci k dispozici videa věnovaná tématům, která uvádíme níže. V rámci videí je obsažen výklad lektora. K videím zašleme poté elektronicky také podkladové materiály.

V druhé části budete mít možnost zúčastnit se on-line diskuse, která bude vždy pro definovanou skupinu účastníků (předpoklad cca 2 hodiny pro max 30 účastníků). V rámci této on-line diskuse budou řešeny konkrétní dotazy, které budete moci zaslat dopředu před on-line diskusí (preferovaný způsob), případně je můžete položit i během on-line diskuse. Pokud to bude vhodné, bude zároveň na začátku on-line diskuse prezentován vývoj kolem nového zákona o účetnictví (nyní navržen s předpokládanou účinností 1. 1. 2024).

Forma a podklady, které účastníci dostanou k dispozici

Nahraná videa k problematice dlouhodobého majetku u školských příspěvkových organizací včetně podkladových materiálů k nim.  Účastníci také dostanou k dispozici související dokumenty a rozbory použité ze stránek www.pouctuje.cz, které lektor administruje.

Předpokládáme, že se bude jednat o celkový časový rozsah cca 4 hodiny. Čas je odhadovaný, videa teprve budou vznikat (podle našich zkušeností z minulých let lze spíše očekávat větší rozsah).

Oblasti, kterým bude věnována pozornost:

Kategorizace dlouhodobého majetku:

 • Rozdíly vymezení – daňové zákony x účetnictví
 • Nehmotný majetek
 • Software
 • Ostatní typy dlouhodobého nehmotného majetku
 • Stavby a jejich vymezení
 • Součásti staveb
 • Problematika úprav školních zahrad ….
 • Movité věci
 • Soubory movitých věcí

Opravy x technická zhodnocení majetku

 • Popis rozhodovací praxe soudů ČR
 • Možnost souběhů oprav a TZ v rámci jedné akce

Oceňování dlouhodobého majetku

 • Položky vstupující do PC – některé problémy
 • DPH a pořizovací cena majetku
 • Okamžik zařazení majetku do užívání

Vyřazování majetku

 • Prodeje majetku
 • Souvislost DPH a vyřazování dlouhodobého majetku

Odepisování

 • Zaměření na nejčastější problémy týkající se techniky odepisování

Konkrétní dotazy účastníků zasílejte předem emailem na adresu paris.ka@seznam.cz.

Účastníkům video kurzu budou předány pracovní materiály současně s organizačními pokyny.

Účastníkům nabízíme publikaci Účetnictví školské příspěvkové organizace včetně CD – R se složkami dokumentů, vzorů a příkladů (PARIS 4/2017, 2. vydání, platné i pro rok 2021, cena 398 Kč, 413 stran)

a

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací (PARIS 2/2022, 1. vydání, 450Kč, brož., 256 stran, elektronické přílohy a ukázka ke stažení na webových stránkách www.paris-karvina.cz).

 

 

Partneři