ON-LINE webinář – Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací – vzory písemností
Akreditace MŠMT a MV ČR

30.1.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 30.1.2023 / 9:00 -14:00h Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 374

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Příspěvková organizace musí mít zaveden systém vnitřní kontroly v souladu se zákonem o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou. Tato legislativa klade velké nároky jak na ředitele organizací, tak i na zaměstnance, kteří spolu se spolu s nimi podílejí na schvalování příjmů a zejména výdajů. Během webináře si vysvětlíme, jaká je úloha ředitele organizace v oblasti vnitřní kontroly, jaký je význam vnitřních směrnic a čím by se vnitřní kontrola měla zabývat. Ředitel má povinnost zajistit, „aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam“. V praxi se ale bohužel často setkáváme s tím, že tyto záznamy jsou neprůkazné, nevěrohodné a neúplné. Proto bude konkrétní podobě záznamů o provedené vnitřní kontrole věnována podstatná část webináře. Posluchači se dozví, co to znamená schvalovat budoucí výdaje limitovaným příslibem a v čem spočívá individuální příslib, ale například také jaké náležitosti má mít inventurní soupis. Vše bude vysvětleno na konkrétních vzorech písemností, které plní roli záznamů o provedené kontrole. Všechny probírané vzory budou nejen podrobně komentovány, ale účastníci webináře je obdrží spolu s dalšími materiály, aby je mohli ve své praxi po případné úpravě používat.

 

OBSAH: 

I. Právní úprava

(zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška v aktuálním znění, inventarizační vyhláška)

II. Směrnice o provádění vnitřní kontroly

  1. Obecné náležitosti směrnic
  2. Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly
  3. Analýza rizik

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

  1. Schvalování budoucích příjmů a výdajů
  2. Limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního
  3. Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (kdo ji podává a kdo nikoliv)

Účastníci webináře obdrží pracovní materiál a vzory písemností. Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním webináře na email: petr-sikora@centrum.cz

Účastníkům nabízíme publikaci VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH organizacÍCH v OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 9/2020, 152 stran, CD-R s přílohami, cena 285 Kč).

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře: 

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

  • fakturu, osvědčení

 

Partneři