Účetnictví školských příspěvkových organizací – dlouhodobý majetek
Akreditace MŠMT, MVČR

7.12.2022

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 7.12.2022 / 9:00 - 15:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1690 Kč Var. symbol: 362

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro: vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC  zabývající se školstvím Moravskoslezského kraje.

 

Cíl semináře:   Řešení problematiky dlouhodobého majetku  – součást staveb (i ve světle judikatury NSS), soubory movitých věcí a práce s nimi, pořizování a vyřazování majetku, problematika odpisů, opravy x TZ… Řešení praktických problémů účetnictví příspěvkových organizací na základě dotazů účastníků školení.

 

 Obsah semináře

1. Legislativní aktuality v oblasti účetnictví a daní zaměřeno na školské PO (podle aktuálního vývoje legislativní situace

 

2. Dlouhodobý majetek

  • Součást věci (zaměřeno na součást staveb), účetní zachycení technologických částí staveb …
  • Soubory movitých věcí – vznik souboru, změny v souborech majetku
  • Pořizování majetku – součást pořizovací ceny, oceňování
  • Vyřazování majetku (včetně souvislostí v oblasti DPH)
  • Opravy x TZ (včetně prezentace související judikatury soudů ČR)
  • Odpisy
  • Nehmotný majetek

 

3.  Řešení konkrétních dotazů účastníků školení (zaslaných předem účastníky semináře) – k problematice účetnictví a případně i zdaňování (DPPO, případně DPH). Pokud budete mít dotazy, přivítáme jejich zaslání předem emailem na adresu paris.ka@seznam.cz tak, aby mohlo dojít k jejich řádnému zapracování do podkladových materiálů (nejlépe min. 10 dní předem).

 

Účastníkům semináře budou předány pracovní materiály.

 

Účastníkům semináře nabízíme tyto publikace:

  • Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací, 1. vydání, autor Ing. Zdeněk Nejezchleb (PARIS 2/2022, cena 450Kč, brož., 256 stran, elektronické přílohy)
  • Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání, autor Ing. Zdeněk Nejezchleb (PARIS 4/2017, platné pro rok 2022, cena 398Kč, brož., 413 stran, CD-R s přílohami)

Partneři