VIDEO KURZ S ON-LINE KONZULTACÍ – Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územně samosprávnými celky – novinky a problémové okruhy
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107 a MVČR AK/PV-378/2019, AK/VE-238/2019

20.4.2021

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 20.4.2021 / 8:00 - 11:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1490 Kč Var. symbol: 157

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC.

Jednotlivé navazující části kurzu:

1) Možnost shlédnout sérii 18 videí o délce 5 – 15 minut k jednotlivým okruhům problémů – viz níže, které budou doplněny o související podkladové materiály (zašleme Vám přístupové odkazy, pomocí kterých bude možné videa shlédnout až do doby konání online konzultace). Samotný soubor videí spolu s pracovním materiálem lektora zašleme v předstihu.

Upoutávku na video kurz můžete shlédnout na odkaze: https://vimeo.com/519416162

 

2) Zasílání konkrétních dotazů účastníků na lektora (včetně souvisejících podkladů, pokud to bude potřeba – například naskenovaných faktur, smluv, a to v období týden před konzultací, což termínově bude uvedeno v organizačních pokynech), a to

 

v termínu do 19.4.2021 vzdělávací agentuře PARIS.

 

3) On-line konzultace věnovaná zejména odpovědím na dotazy a další diskusi. On-line konzultace bude v trvání zhruba 2 hodin vždy pro menší skupinu účastníků:

 

v termínu 20. dubna 2021 v době 8:00 – 11:00h.

 

4) podle charakteru otázek budou ještě následovat odpovědi lektora e-mailem.

 

Témata pro aktuální kurz:

 • DOPADY ZMĚN V ZÁKONĚ O DANI Z PŘÍJMŮ V OBLASTI MAJETKU (2020, 2021)
  • zvýšení hranice pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku u movitých věcí na 80 tis. Kč
  • zvýšení hranice pro TZ na úroveň 80 tis. Kč
  • zrušení kategorie nehmotného majetku
 • DŮLEŽITÉ ODPOVĚDI MFČR K ÚČETNICTVÍ PO Z LET 2019 a 2020
  • Technické zhodnocení provedené zřizovatelem na svěřeném majetku (zahrneme problematiku i TZ provedených PO například na vypůjčeném majetku …)
  • Přeúčtování nákladů (například energie v souvislosti s nájmem) – doplníme i o problematiku DPH
  • Odpověď k úpravám doby odepisování – zdůrazníme v návaznosti na diskusi nad možností/nemožností mít nulovou zůstatkovou hodnotu
  • Dotazy a odpovědi k transferům se zaměřením na PO
  • Vedlejší náklady (např. doprava, instalace) při bezúplatném převzetí majetku
 • TRANSFERY
  • Příspěvek zřizovatele s vypořádáním a účetní zachycení
  • Časové rozlišení příspěvku zřizovatele v průběhu roku
  • Možnost časového rozlišení příspěvku bez vypořádání na konci roku
  • Předfinancování transferů EU zřizovatelem – varianta provozní část
  • Předfinancování transferů EU zřizovatelem – varianta investiční část
 • HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE
  • Vymezení činností
  • Ukázka technik rozdělování (příklad školní jídelna, domov mládeže …)
  • Ukázka technik za situace nedostatečného využití kapacit

Doplňující komplexní materiály (materiály z PO účtuje):

 • Změny daňových odpisů 2020/2021
 • Finanční vztahy mezi zřizovatelem a PO
 • Majetek PO a majetkoprávní vztahy zřizovatele a PO

Transfery v podmínkách PO

 

Konkrétní dotazy účastníků zasílejte předem emailem na adresu paris.ka@seznam.cz.

Účastníkům video kurzu budou předány pracovní materiály současně s organizačními pokyny.

Účastníkům nabízíme publikaci Účetnictví školské příspěvkové organizace včetně CD – R se složkami dokumentů, vzorů a příkladů (PARIS 4/2017, 2. vydání, platné i pro rok 2021, cena 398 Kč, 413 stran).

Partneři