Účetnictví školské příspěvkové organizace

Účetnictví školské příspěvkové organizace

Ing. Zdeněk Nejezchleb


Vydavatelství: PARIS - 2. aktualizované vydání platné pro rok 2022 - 4/2017 Cena: 398Kč (+ manipulační náklady)

Objednat

Popis publikace

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny daňové legislativy (daň z příjmů, zákon o rezervách) v roce 2017.

Publikace je zaměřena na komplexní výklad problematiky účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Výklad je doplněn velkým množstvím praktických příkladů. K jednotlivým problémům dále naleznete na přiloženém CD další detailnější analýzy, příklady, judikáty soudů a další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Publikace se podrobně věnuje mimo jiné této problematice:

 • Účetní metody
 • Oceňování
 • Odpisování (včetně základů daňového odepisování)
 • Pravidla pro časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Opravné položky
 • Komplexní oblasti
 • Dlouhodobý majetek a jeho účtování
 • Zásoby
 • Fondy
 • Transfery
 • Hlavní a doplňková činnost včetně metod rozdělení nákladů
 • Účtování na vybraných účtech (neřešených výše)
 • Aktivní a pasivní účty
 • Výsledkové účty
 • Podrozvahové účty
 • Účetní závěrka a její prezentace

! Upozorňujeme na dodatek k publikaci, týkající se vysvětlení problematiky odepisování ve vazbě na novelu zákona o dani z příjmů 2020/21.

Dodatky publikace

Ukázky z publikace

Objednávka publikace

Partneři