Praktická aplikace DPH u ÚSC a PO v roce 2018 a od roku 2019
Seminář je akreditován MV ČR

6.11.2018


Termín: 6.11.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 573

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Program semináře:

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně-samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální zařízení a kulturní zařízení) s upozorněním na změny v oblasti DPH od 1. 1. 2018, včetně aktuálních výkladů GFŘ  zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Současně budou předmětem semináře i připravované novely zákona od roku 2019:

 • Změny v základní pojmech.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu, nové korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav.
 • Základ daně.
 • Daňové doklady.
 • Sazby daně – změny.
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, nová úprava RPD u stavebních prací pro ÚSC od roku 2019.
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období.
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), zejména nájmy, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost.
 • Přeshraniční plnění.
 • Kontrolní úkony plátce na konci roku.
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, zaměřeno na ÚSC, příklady daňových režimů u dodání pozemků.

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Nabízíme novou publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH autorek Ing. Dagmar Fitříkové a Ing. Lydie Musilové (PARIS 6/2018, 580,- Kč).

Partneři