Účetní předpisy platné v roce 2018 pro vybrané účetní jednotky. Účetní uzávěrka za rok 2018. Novinky v daních pro příspěvkové organizace.
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

13.11.2018

Typ:Školství · Město:Karviná

Termín: 13.11.2018 / 09:00 - 14:00 Místo: Magistrát města Karviné, Karola Sliwky 50, Karviná-Fryštát Lektor: Ing. Andrea HOŠÁKOVÁ Cena: 1200 Kč Var. symbol: 572

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Platná účetní legislativa 2018:

 • platné znění vyhlášky 270/2010 Sb. o inventarizaci
 • platné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • platné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • připravovaná novelizace účetních předpisů od 1. 1. 2019

Účetní závěrka krok za krokem:

 • možnost použití zjednodušeného inventarizačního postupu při inventarizacích za rok 2018
 • fondy příspěvkové organizace a jejich inventarizace
 • zaúčtování inventarizačních rozdílů
 • vybrané účetní případy před sestavením účetní závěrky
 • posouzení technického zhodnocení majetku dokončeného případně pokračujícího po 31. 12. kalendářního roku
 • vyúčtování přijatých transferů ve věcné a časové souvislosti do výnosů
 • zaúčtování časového rozlišení a dohadných položek
 • zaúčtování opravných položek k pohledávkám a k majetku
 • zaúčtování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek a závazků
 • oprava chyb předcházejících účetních období ve vazbě na hladinu významnosti uvedenou účetní jednotkou ve vnitřní směrnici
 • výpočet a zaúčtování případné daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob
 • sestavení povinných výkazů dle rozsahu účetní závěrky
 • konsolidace a povinnosti v závěrce za rok 2018 pro vybrané účetní jednotky

Shrnutí změn v daňové oblasti pro vybrané účetní jednotky:

 • plošné osvobození bezúplatných příjmů
 • odčitatelná položka od základu daně z příjmů – „ušetřená daňová povinnost“

 

Pro účastníky semináře je připraven podkladový pracovní materiál.

Dotazy k semináři můžete zaslat předem na email vzdelavani@paris-karvina.cz.

Partneři