Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

19.10.2018


Termín: 19.10.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029, Hradec Králové Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 557

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem zákoníku práce, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

Výkladová a diskusní témata:

  • vznik, změny a skončení pracovněprávního vztahu,
  • pracovní doba a její rozvržení,
  • překážky v práci,
  • nejnovější judikatura v pracovněprávních vztazích a její vliv na řízení škol a školských zařízení,
  • řešení aktuálních problémů na základě dotazů a námětů účastníků semináře.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních samosprávných celků (obcí a kraje).

Partneři