Ochrana osobních údajů podle nařízení EU (GDPR) ve školství
Seminář je akreditován MŠMT č. 12872/2018-1-567

18.4.2018

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 18.4.2018 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: JUDr. Jaromír RICHTER Cena: 1390 Kč Var. symbol: 526

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Program semináře:

  • Problematika ochrany osobních údajů podle GDPR a její dopady ve školství – relevantní právní úprava
  • Vymezení základních pojmů a jejich význam při aplikaci GDPR ve školství
  • Povinnosti škol jako správců a zpracovatelů osobních údajů
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – ustavení, působnost, pravomoc, odpovědnost
  • Práva subjektů, údajů a zajišťování jejich uplatňování
  • Poznatky z praxe ochrany osobních údajů

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem pořádající vzdělávací agentuře.

Partneři