Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky – školství. Směrnice k účetnictví ve vztahu k účetním metodám, aktuální problematika.
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

6.6.2018

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 6.6.2018 / 09:00 - 15:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1390 Kč Var. symbol: 512

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC zabývající se školstvím.

Cíl semináře: seminář se zaměří na následující základní okruhy:

 1. Aktuality dotýkající se účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací 2018
 2. Směrnice k účetnictví ve vztahu k účetním metodám
 3. Dotazy a odpovědi   

Obsah semináře

–   Aktuality dotýkající se účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2018 (podle aktuálního legislativního vývoje)

   • Účetnictví
   • Daně
 • Směrnice k účetnictví ve vztahu k účetním metodám

Probrání jednotlivých oblastí, kde by si školy měly (mohly) vyhlásit určité účetní postupy v rámci účetních směrnic, ukázky na příkladech, ukázky možných znění příslušných částí směrnic (zásoby, dlouhodobý majetek – oceňování, časové rozlišení, odepisování majetku …. )

 • Dotazy a odpovědi týkající se účtování (případně zdaňování)
  • Dotazy podle podnětů účastník školení (dotazy velice uvítáme – nejlépe zasílat před konáním semináře vzdělávací agentuře PARIS na e-mail paris.ka@seznam.cz)
  • Výběr klíčových dotazů lektorem semináře z dotazů na www.pouctuje.cz

 

Účastníkům semináře budou předány pracovní materiály.

ZMĚNA TERMÍNU – PŘESUN NA 6. 6. – Účetnictví příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky – školství. Směrnice k účetnictví ve vztahu k účetním metodám, aktuální problematika.
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

9.4.2018

Typ:Školství · Město:Jihlava

Termín: 9.4.2018 / 09:00 - 15:00 Místo: Střední škola stavební, Žižkova 1939/20, Jihlava Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1390 Kč Var. symbol: 512

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC zabývající se školstvím.

Cíl semináře: seminář se zaměří na následující základní okruhy:

 1. Aktuality dotýkající se účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací 2018
 2. Směrnice k účetnictví ve vztahu k účetním metodám
 3. Dotazy a odpovědi   

Obsah semináře

–   Aktuality dotýkající se účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2018 (podle aktuálního legislativního vývoje)

   • Účetnictví
   • Daně
 • Směrnice k účetnictví ve vztahu k účetním metodám

Probrání jednotlivých oblastí, kde by si školy měly (mohly) vyhlásit určité účetní postupy v rámci účetních směrnic, ukázky na příkladech, ukázky možných znění příslušných částí směrnic (zásoby, dlouhodobý majetek – oceňování, časové rozlišení, odepisování majetku …. )

 • Dotazy a odpovědi týkající se účtování (případně zdaňování)
  • Dotazy podle podnětů účastník školení (dotazy velice uvítáme – nejlépe zasílat před konáním semináře vzdělávací agentuře PARIS na e-mail paris.ka@seznam.cz)
  • Výběr klíčových dotazů lektorem semináře z dotazů na www.pouctuje.cz

 

Účastníkům semináře budou předány pracovní materiály.

Partneři