Vybrané problémy z aplikace právních předpisů v oblasti řízení školství v roce 2018
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

16.5.2018

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 16.5.2018 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 508

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

V současnosti sice resort školství nečelí žádným výrazným změnám v právních předpisech, jejichž znalost je nezbytná při řízení školy a školského zařízení, bez ohledu na to se však tradičně objevuje řada nových výkladových problémů a v reakci na ně vznikají některé postupy při řešení takovýchto interpretačních nejednoznačností, jež je jistě užitečné představit. Připravili jsme proto odborný seminář, který se zaměří na řešení vybraných problémů, a to průřezově z různých oblastí práva. Jak je obvyklé u našich seminářů, je i tento zaměřen výlučně na řešení skutečných situací existujících při řízení školy a školského zařízení.

Seminář je určen především ředitelům škol a školských zařízení, dalším vedoucím pracovníkům ve školství, specialistům na personální práci ve školství, odborným pracovníkům orgánů veřejné správy a pracovníkům České školní inspekce.

Obsah semináře:

  • nejnovější judikatura v pracovněprávních vztazích a její vliv na řízení škol a školských zařízení,
  • nejnovější judikatura v aplikaci školské legislativy (zejména školského zákona),
  • řešení aktuálních problémů řízení školy a školského zařízení (včetně došlých dotazů a námětů),
  • diskuse a zodpovězení dotazů.

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

  • přehled judikatury z oblasti školství

Účastníci semináře mohou současně s přihláškou zaslat své dotazy a náměty k tématu, které pak lektor zařadí do svého výkladu.

Partneři