BOZP a PO v příkladech školské praxe

BOZP a PO v příkladech školské praxe

Ing. Jan Romaněnko, PaedDr. Pavel Skácelík, Phd.


Vydavatelství: PARIS 2/2018, 2. aktualizované vydání platné pro rok 2021, 408 stran + CD Cena: 395Kč (+ manipulační náklady)

Objednat

Popis publikace

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je úkolem Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.

Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních. Tyto formuláře budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování.

Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO:

 • Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání
 • Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů
 • Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 • Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele
 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy
 • Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních
 • Kontrolní orgány a jejich činnost
 • Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům
 • Nebezpečná místa na školách z pohledu BOZP a PO

Nové vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.

Objednávka publikace

Pole označená * jsou povinná

Vyplňte v případě, že se liší od fakturační adresy.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Kontaktní osoba

Partneři