Praktické uplatňování DPH v roce 2024 u škol a školských zařízení
Akreditace MŠMT

10.5.2024

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 10.5.2024 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 480

Objednat

Popis webináře

Webinář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu webináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2023 s upozorněním na změny pro rok 2024. V rámci webináře bude prezentován výklad zaměřený na specifické postupy spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období.

Webinář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH WEBINÁŘE

 • Aktuality v oblasti DPH, aktuální výklady MF a GFŘ – dopad do praxe škol a školských zařízení
 • Sazby DPH – změny v oblasti sazeb DPH v roce 2024, oprava chybně uplatněné sazby DPH
 • Uskutečněná plnění – charakter plnění u různých typů škol a jejich daňový režim s dopady na postup při uplatnění nároku na odpočet daně.
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro jeho uplatnění se zaměřením na specifika škol a školských zařízení
 • Majetek vytvořený vlastní činností – aktuální stav a přepokládaný vývoj v této oblasti, specifický postup při uplatnění nároku na odpočet
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – vysvětlení správného postupu se zaměřením na praxi u různých typů škol
 • Zvláštní režim pro cestovní službu – kdy a kdo jej použije, vysvětlení pravidel pro jeho využití ve školské praxi
 • Vybraná problematika DPH – oblasti DPH se zaměřením na praxi škol a školských zařízení, které jsou předmětem častých dotazů
 • Závěr roku – specifické postupy spojené s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před webinářem na email ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

 

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Objednávka webináře

Partneři