Novela Zákoníku práce a další školská legislativa – vybrané problémy a příklady
Akreditace MŠMT, MV ČR

9.1.2024


Termín: 9.1.2024 / 9:00 - 14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 445

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Obsah semináře:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po transpoziční novele zákoníku práce

 • důsledky rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele (nový § 77a ZP)
 • novinky v možnosti uzavírání a ukončování DPP/DPČ elektronickou cestou
 • změny v rozvrhování pracovní doby, nepřetržitých odpočincích atd.
 • dovolená při práci na DPP/DPČ
 • změny v oblasti příplatků, překážek v práci, včetně příkladů z praxe

 

Home office po transpoziční novele zákoníku práce

 • novinky ve způsobu sjednávání a ukončování práce na dálku
 • možnost nařízení práce na dálku, způsobilé pracoviště
 • náhrada nákladů při home office, hodinová nebo paušální náhrada
 • samorozvrhování pracovní doby nebo tzv. řízený home office, výhody a nevýhody
 • překážky v práci při práci na dálku

 

Pracovněprávní aspekty novely zákona o pedagogických pracovnících

 • novinky v možnostech sjednávání pracovního poměru na dobu určitou s pedagogickými pracovníky

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

Partneři