Zákon o pedagogických pracovnících po novele od 1.9.2023 a další školská legislativa – vybrané problémy a příklady
Akreditace MŠMT, MV ČR

14.11.2023

Typ:Školství · Město:Praha

Termín: 14.11.2023 / 9:00 - 14:00 Místo: Dům dětí a mládeže, Slezská 21/920, Praha 2 Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 426

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

 

  • VÝKLAD PRAKTICKÝCH DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH OD 1.9.2023;
  • řešení aktuálních problémů řízení školy a školského zařízení (podle došlých dotazů a námětů);
  • zásady tvorby vnitřních dokumentů školy;
  • vzdělávací programy a pojem přímá pedagogická činnost;
  • předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, výjimky z nesplnění kvalifikace;
  • právní postavení ředitele školy a školského zařízení, vztah školy a jejího zřizovatele;
  • práva a povinnosti účastníků vzdělávání;
  • právní aspekty organizace mimoškolních akcí;
  • některé otázky odpovědnosti škol a školských zařízení ve vzdělávání.

 

Pracovní materiál pro účastníky semináře:

–      úplný seznam vnitřních dokumentů škol a školských zařízení.

Seminář je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, personalistům a dále odborným pracovníkům orgánů veřejné správy územních celků kraje a obcí, zabývající se školstvím.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

Partneři