Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky. Účetní uzávěrka 2023, novinky 2024
Akreditace MŠMT, MV ČR

12.12.2023

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 12.12.2023 / 9:00 - 15:00 Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1690 Kč Var. symbol: 419

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC.

Seminář je zaměřen na problematiku účetní závěrky roku 2023 (problémové okruhy v podmínkách školských příspěvkových organizací) a dále na novinky, které nás čekají od roku 2024 (ve vazbě na aktuální legislativní situaci).

Aktualizace k 10. říjnu 2023

  Obsah semináře

Legislativní aktuality v oblasti hospodaření, účetnictví a daní zaměřeno na školské PO

Ve vazbě na aktuální legislativní situaci budou poskytnuty informace k následujícím oblastem:

– změny vyplývající z „konsolidačního balíčku“ (daň z příjmu, zaměstnanecké benefity, FKSP, DPH)

– případné další změny dopadající na účetnictví a hospodaření PO.

Součástí semináře nebudou s ohledem na pozastavení legislativního procesu vysvětlení k návrhu nového zákona o účetnictví (v současnosti je nejdřívější možná účinnost 1.1.2025) – tedy téma není aktuální.

Účetní závěrka roku 2023 (výběr problémových okruhů)

  • Časové rozlišení včetně časového rozlišení dotací a příspěvků zřizovatelů
  • Investiční transfery, rozpuštění účtu 403
  • Rozdělování výsledku hospodaření, příděly do fondu
  • Opravy nesprávností minulých let
  • Kursové rozdíly, vykázání dotací financovaných z EU, daňové souvislosti
  • Řešení konkrétních dotazů účastníků školení (zaslaných předem účastníky semináře) – k problematice účetnictví a případně i zdaňování (DPPO, případně DPH).

 

Pokud budete mít dotazy, přivítáme jejich zaslání předem emailem (nejlépe min. 10 dní předem) na adresu paris.ka@seznam.cz tak, aby mohlo dojít k jejich řádnému zapracování do podkladových materiálů.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.

Partneři