Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených územněsamosprávnými celky. Účetní uzávěrka 2023, novinky 2024
Akreditace MŠMT, MV ČR

5.12.2023

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 5.12.2023 / 9:00 - 15:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB Cena: 1690 Kč Var. symbol: 418

Objednat

Popis semináře

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, ekonomy, účetní škol a školských zařízení a odborné pracovníky ÚSC.

Seminář je zaměřen na problematiku účetní závěrky roku 2023 (problémové okruhy v podmínkách školských příspěvkových organizací) a dále na novinky, které nás čekají od roku 2024 (v tomto ohledu bude obsah semináře ještě upřesněn v návaznosti na připravovaný legislativní proces). Obsah semináře je nyní orientační

  Obsah semináře

Legislativní aktuality v oblasti hospodaření, účetnictví a daní zaměřeno na školské PO

Podle současné situace předpokládáme vysvětlení ke změnám v oblasti daně z příjmů – zaměstnanecké benefity, FKSP, DPH. Otázka chystaných změn v účetnictví bude řešena v návaznosti na další vývoj ohledně zákona o účetnictví a souvisejících prováděcích předpisů (v současnosti je stav nepredikovatelný, zřejmé je, že nový zákon o účetnictví nemůže být účinný dříve než 1. 1. 2025)

Účetní závěrka roku 2023 (výběr problémových okruhů)

  • Časové rozlišení včetně časového rozlišení dotací a příspěvků zřizovatelů
  • Investiční transfery, rozpuštění účtu 403
  • Rozdělování výsledku hospodaření, příděly do fondu
  • Opravy nesprávností minulých let

Řešení konkrétních dotazů účastníků školení (zaslaných předem účastníky semináře) – k problematice účetnictví a případně i zdaňování (DPPO, případně DPH). Pokud budete mít dotazy, přivítáme jejich zaslání předem emailem (nejlépe min. 10 dní předem) na adresu paris.ka@seznam.cz tak, aby mohlo dojít k jejich řádnému zapracování do podkladových materiálů.

Účastníkům semináře budou předány pracovní materiály.

Objednávka semináře

Partneři