Zákoník práce ve školské praxi se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy – výkladové problémy
Číslo akreditace MŠMT a MVČR

27.9.2022

Typ:Školství · Město:Karviná

Termín: 27.9.2022 / 09:00-14:00 Místo: Dětský domov Srdce a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10 Lektor: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA Cena: 1690 Kč Var. symbol: 366

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

PARIS vzdělávací agentura s. r. o. v Karviné

ve spolupráci s Dětským domovem SRDCE v Karviné

Vás zve na odborný seminář,

který je určen ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům DD, DVÚ, DDÚ.

 

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem zákoníku práce, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení.

 

Výkladová a diskusní témata:

  • vznik, změny a skončení pracovněprávního vztahu,
  • pracovní doba a její rozvržení,
  • dovolená a překážky v práci,
  • nejnovější judikatura v pracovněprávních vztazích a její vliv na řízení škol a školských zařízení,
  • řešení aktuálních problémů na základě dotazů a námětů účastníků semináře
  • nařízení vlády 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

 

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.

 

Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email paris.ka@seznam.cz

Partneři