ON-LINE webinář – Vnitřní kontrolní systém školské příspěvkové organizace – schvalování výdajů
Číslo akreditace MŠMT 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-373/2019, AK/VE-233/2019

2.12.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 2.12.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 346

Objednat

Popis semináře

Webinář je primárně zaměřen na proces provádění vnitřní kontroly ve školách a dalších příspěvkových organizacích, a to včetně naplňování povinností ředitelů v této oblasti. Během webináře si také probereme ty nejdůležitějším písemnosti související s vnitřní kontrolou (limitovaný a individuální příslib, pověření k provádění předběžné řídící kontroly).  Je totiž nezbytné, aby byl každý veřejný výdaj (ale i veřejný příjem) nejen průkazně doložen, ale také v souladu s platnou legislativou průkazně schválen. V rámci výkladu o průběžné a následné kontrole si zdůrazníme význam inventarizace a také se zaměříme na časté chyby při jejím provádění. Vysvětlíme si také způsob, jak by se ředitel příspěvkové organizace mohl vypořádat s povinností definovat kritéria pro hospodárnost, účelnost a efektivnost.

Účastníci webináře obdrží kromě podrobného písemného materiálu také další doprovodné materiály. Obsah webináře bude přizpůsoben rovněž zaslaným dotazům a samozřejmě bude zohledněn aktuální stav kontrolní legislativy. Předběžné dotazy je možné zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz.

 

Program

 

 1. Vnitřní kontrola v systému finanční kontroly
  • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
  • stručný úvod do problematiky (základní pojmy, povinnosti ředitele organizace, řídící kontrola a interní audit)
  • transformace obecně platných postupů do vnitřní směrnice.

 

 1. Předběžná řídící kontrola
  • schvalovací postupy dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole
  • limitovaný příslib, individuální příslib
  • možné personální problémy při zajištění předběžné kontroly.

 

 1. Průběžná a následná řídící kontrola
  • plán kontrolní činnosti
  • záznamy o provedených kontrolách (auditní/kontrolní stopa)
  • kontrola uzavřených smluv a jejich evidence, kontrola čerpání dotací.

 

 1. Vyhodnocování rizik
  • soupis možných rizik (rizika zmiňovaná v legislativě, metodika MF ČR)
  • zpracování analýzy rizik – hodnocení dopadu a míry pravděpodobnosti rizik, opatření k předcházení rizik.

 

 1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost
  • základní definice v zákoně o finanční kontrole a její rozvedení do vnitřní směrnice
  • souvislost kritérií „3E“ a zadávání veřejných zakázek
  • důležitost definování cíle (účelu) veřejného výdaje.
 1. Časté nedostatky ve vnitřní kontrole

 

 

Účastníci obdrží písemné pracovní materiály a vzory písemností. Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email: petr-sikora@centrum.cz

Účastníkům nabízíme publikaci VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 9/2020, 152 stran, CD-R s přílohami, cena 285 Kč).

 

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Objednávka semináře

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box