ON-LINE webinář – Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním
Číslo akreditace MŠMT č. 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-375/2019, AK/V-235/2019

4.11.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 4.11.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 345

Objednat

Popis semináře

Webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním školských a ostatních příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, městys, město, kraj).

K činnosti každé příspěvkové organizace je nezbytný majetek, ať už movitý či nemovitý. Jeho podstatnou složkou bývá také majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný k hospodaření – svěřený majetek. Organizace s tímto majetkem může nakládat jen v duchu pravidel stanovených ve zřizovací listině. Během webináře budou účastníci upozorněni na četná omezení či zákazy vyplývající také přímo z rozpočtových pravidel. Nakládání se svěřeným majetkem bude věnována velká pozornost. Účastníci webináře budou upozorněni také na majetkové operace, které schvaluje zřizovatel. Stranou pozornosti nezůstane ani majetek ve vlastnictví příspěvkových organizací, investiční majetek, technická zhodnocení a opravy majetku. V rámci výkladu o inventarizaci budou účastníci webináře upozorněni na povinnost inventarizovat také peněžní fondy a jmění.

Během webináře bude představena a nabízena k prodeji tematicky související publikace Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, jejímž autorem je lektor webináře.

Účastníci webináře obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály  (například vzor inventurního soupisu majetku a zjednodušeného inventurního soupisu fondu investic). V průběhu celého webináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy lze zaslat i před konáním webináře na e-mail: petr-sikora@centrum.cz.

 

Program:

I. Majetek ve veřejné sféře – právní rámec

 • zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci
 • rozpočtová pravidla územních rozpočtů
 • zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška
 • zákon o daních z příjmů
 • České účetní standardy (č. 708 a 710)

 

II. Majetek příspěvkových organizací

 • Kategorie majetku
 • Technická zhodnocení a opravy majetku
 • Odpisování majetku
 • Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti
 • Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)
 • Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej majetku), možnosti použití fondu

 

III. Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis peněžních fondů, inventarizační zpráva.

 

 

Účastníkům nabízíme aktualizovanou publikaci Majetek školské příspěvkové organizace – kontrola a hospodaření, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 1/2021, 224 stran, CD-R s přílohami, 3. vydání, cena 330 Kč).

Účastníkům nabízíme publikaci FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, autor Ing. Petr SIKORA (PARIS 9/2022, 120 stran, CD-R s přílohami, 2. vydání, cena 320 Kč).

 

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

 

Objednávka semináře

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box