Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací – vzory písemností
Číslo akreditace MŠMT 10525/2020-2-350, MV ČR AK/PV-373/2019, AK/VE-233/2019

11.10.2021

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 11.10.2021 / 09:00-14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 247

Objednat

Popis semináře

Příspěvková organizace musí mít zaveden systém vnitřní kontroly v souladu se zákonem o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou. Tato legislativa klade velké nároky jak na ředitele organizací, tak i na zaměstnance, kteří se spolu s nimi podílejí na schvalování příjmů a zejména výdajů. Během semináře si vysvětlíme, jaká je úloha ředitele organizace v oblasti vnitřní kontroly, jaký je význam vnitřních směrnic a čím by se vnitřní kontrola měla zabývat. Ředitel má povinnost zajistit, „aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam“. V praxi se ale bohužel často setkáváme s tím, že tyto záznamy jsou neprůkazné, nevěrohodné a neúplné. Proto bude konkrétní podobě záznamů o provedené vnitřní kontrole věnována podstatná část semináře. Posluchači se dozví, co to znamená schvalovat budoucí výdaje limitovaným příslibem a v čem spočívá individuální příslib, ale například také jaké náležitosti má mít inventurní soupis. Vše bude vysvětleno na konkrétních vzorech písemností, které plní roli záznamů o provedené kontrole. Všechny probírané vzory budou nejen podrobně komentovány, ale účastníci semináře je obdrží spolu s dalšími materiály emailem, aby je mohli ve své praxi po případné úpravě používat.

OBSAH:

I. Právní úprava

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

 

II. Směrnice o provádění vnitřní kontroly

  1. Obecné náležitosti směrnic
  2. Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly
  3. Analýza rizik

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

  1. Schvalování budoucích příjmů a výdajů
  2. Limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního
  3. Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis a další písemnosti

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (kdo ji podává a kdo nikoliv)

Účastníci semináře obdrží písemné pracovní materiály a vzory písemností na CD. Vaše dotazy můžete zaslat také i před konáním semináře na email:

petr-sikora@centrum.cz

Účastníkům nabízíme publikaci VNITŘNÍ KONTROLA VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr Sikora (PARIS 9/2020, 152 stran, CD-R s přílohami, cena 285 Kč).

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři