Praktické uplatňování DPH v roce 2020 u škol a školských zařízení
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MŠMT č. 33339/2019-2-1107

25.2.2020


Termín: 25.2.2020 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029, Hradec Králové Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 152

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2020 s využitím praktických zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi a se zaměřením na problémové oblasti uplatňování DPH.

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se změnami v oblasti DPH pro rok 2020. Účastníci budou také upozorněni na předpokládaný vývoj v oblasti uplatňování DPH při poskytování vzdělávací činnosti.

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Aktuální informace aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR včetně upozornění na další změny v oblasti DPH v roce 2020.
  • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, stravovací služby, dodání hotových jídel, dodání tepla a vody, postup při vyúčtování záloh, platební kalendáře a jejich využití v praxi.
  • Vymezení vybraných pojmů – úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost, osoba povinná k dani, obchodní majetek, uskutečněné plnění, cena obvyklá, rekvalifikace, veřejnoprávní subjekt.
  • Daňové doklady – povinnost vystavit a doručit daňový doklad, výpočet daně a zaokrouhlení celkové částky na daňovém dokladu, upozornění na časté chyby a jejich důsledky.
  • Oprava základu daně – oprava základu daně a související výše daně, dobropisy – opravné daňové doklady a jejich promítnutí v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení – praktické příklady.
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, možnost uplatnění fikce režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad mezi přijetím dokladu a jeho promítnutím daňovém přiznání k DPH.
  • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
  • Aktuálně a prakticky v roce 2020 – na modelových příkladech vycházejících z praxe škol bude vysvětlen postup při vyhodnocení uskutečněných a přijatých plněních z hlediska uplatnění správného daňového režimu. Součástí příkladů bude nejen stručný právní rámec, ale i promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení, a to variantně s použitím krátícího a poměrného koeficientu.
  • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email paris.ka@seznam.cz).

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box