Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107

21.9.2021

Typ:Školství · Město:Zlín

Termín: 21.9.2021 / 09:00-13:00 Místo: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Broučkova 372, Zlín Lektor: Ing. Jan ROMANĚNKO Cena: 1200 Kč Var. symbol: 151

Objednat

Popis semináře

Obsah semináře je připraven v souladu s dlouhodobými praktickými zkušenostmi při bezpečnostních kontrolách na školách a školských zařízeních v ČR, přičemž mnohdy zjišťujeme řadu nedostatků, které mohou mít ve svém důsledku negativní dopad pro organizaci. Cílem semináře je tedy ucelenou formou zmapovat povinnou a potřebnou dokumentaci, kterou má každá organizace vést.

Seminář bude rozdělen do dvou částí, a to teoretické a praktické. V části teoretické bude poukázáno na právní a ostatní předpisy, ze kterých vyplývá povinnost vést příslušnou dokumentaci BOZP. V praktické části bude vysvětleno a předvedeno, jak správně vypracovat konkrétní dokument BOZP.

 

Obsah semináře:

 

Směrnice k zajištění BOZP

1.Řešení pracovních úrazů

 • Kniha pracovních úrazů
 • Záznam o pracovním úrazu
 • Rozbor pracovní úrazovosti

2. Řešení školních úrazů

 • Kniha školních úrazů
 • Záznam o školním úrazu
 • Rozbor školní úrazovosti

3. Školení zaměstnanců

 • Vstupní školení
 • Periodické školení
 • Školení ostatní (první pomoc, topiče,
 • Obsluhy plynového zařízení a TNS, řidičů apod.

4. Poučení žáků

 • Osnovy poučení

5. Kontrolní činnost

 • Deníky kontrol

6. Orientační dechové zkoušky

7. Prověrky BOZP

 • Stanovení komise
 • Zjištěné závady
 • Plán ozdravných opatření

 

 

Směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 1. Vyhodnocení rizik na OOPP
 2. Seznam OOPP pro jednotlivé profese
 3. Zakoupení OOPP – pouze s atestem
 4. Evidence vydávání OOPP zaměstnancům
 5. Likvidace OOPP
 6. Kontrolní činnost v oblasti OOPP
 • Kontrola stavu OOPP
 • Kontrola používání OOPP

Hodnocení rizik

 1. Vyhodnocení rizik
 2. Seznámení zaměstnanců – prokazatelně

Stanovení bezpečnostní přestávky

 1. Osobní ochranné pracovní prostředky
 2. Práce na počítači

Poučení o dohledu nad žáky

 • Pro všechny nepedagogické zaměstnance
 • Doprovod k lékaři, dohled ve škole, dohled ve ŠJ, dohled na akcích školy vedle pedagogů (výlety, exkurze apod.)

Seznámení s návody k obsluze elektrospotřebičů

 • Prokazatelné seznámení s návody žáků a zaměstnanců dle ČSN 331600 ed. 2

Povolení práce na rizikových strojích

 • Pro školníky, školnice, údržbáře apod.

Práce s křovinořezem nebo motorovou pilou

 • Pověření k práci se strojem
 • Seznámení s návodem k obsluze

Zdravotní způsobilost zaměstnanců a žáků

 • Smlouva s poskytovatelem pracovně lékařských služeb
 • Žádost o provedení prohlídky
 • Lékařské posudky zaměstnanců a žáků
 • Zajištění první pomoci

 

Účastníci semináře získají OSVĚDČENÍ pro BOZP s platností 36 měsíců.

Účastníkům nabízíme aktuální publikaci BOZP a PO v příkladech školské praxe autorů Ing. Jana Romaněnka a PaedDr. Pavla Skácelíka Ph.D. (PARIS 2/2018, cena 395 Kč, 392 stran, CD-R s přílohami).

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři