Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029, Hradec Králové

Informace o místě

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště se nachází na ul. Hradební č. 1029, z autobusového i vlakového nádraží trolejbusem č. 2 – výstup na 6. zastávce „U zimního stadionu“. Poté přejít po přechodu na druhou stranu, cesta ke škole je značena šipkami.

Telefonický kontakt na SOŠ a SOU – 495 513 391.

Zároveň odkazujeme na webové stránky www.hradebni.cz

Mapa

Partneři