Fond kulturních a sociálních potřeb po novele vyhlášky, sociální fondy, tvorba a použití ve školství
Číslo akreditace MŠMT 33339/2019-2-1107, MV ČR AK/PV-377/2019, AK/VE-237/2019

11.12.2020

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 11.12.2020 / 09:00-14:00 Místo: Středisko volného času - velký sál, Ostrčilova 19, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Věra ZDĚNKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 146

Objednat

Popis semináře

Cílem semináře je vysvětlit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu, zejména na změnovou vyhlášku č. 357/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020.

 

PROGRAM:

 • informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondu • rozdíl mezi těmito fondy • základní právní předpisy
 • tvorba • základní dokumenty • čerpání fondu
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., • související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy
 • FKSP • změnová vyhláška č. 357/2019 Sb. – nové možnosti čerpání fondu
 • hospodaření s fondy • vazby na změny zákonů
 • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu • rozpočet
 • jednotlivá plnění
 • možnosti čerpání příspěvku: penzijní připojištění • doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • půjčky (zápůjčky) z fondu • sociální půjčky (zápůjčky) a výpomoci
 • dary
 • příspěvky na rekreaci • vitaminy • očkování
 • stravování
 • spolupráce s odborovými organizacemi
 • praktické příklady z praxe
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály – změnovou vyhlášku FKSP, stravovací vyhlášky.

Dotazy k dané problematice lze zasílat předem na email: vzdelavani@paris-karvina.cz

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Doporučujeme vyplnit pro správné zařazení platby.

Partneři