ON-LINE webinář – Praktická aplikace DPH u územně samosprávných celků pro rok 2021
MV ČR AK/PV-53/2014, AK/VE-8/2014

12.3.2021

Typ:Státní správa · Město:ON-LINE

Termín: 12.3.2021 / 09:00-13:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Lydie MUSILOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 137

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu
 • fakturu.

Každý účastník obdrží po skončení webináře na email akreditované osvědčení.

 

Webinář je určen zejména pro ekonomy a účetní pouze územních samosprávných celků, tj. obcí, měst a krajů.

Připravili jsme podrobný výklad DPH, který stručně zmíní základní informace pro plátce, více prostoru bude dáno významným změnám platným po novelách v roce 2020 včetně důležitých změn zákona pro rok 2021 a praktických příkladů s využitím aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC. Mimo jiné bude podrobně vysvětlen postup při vyúčtování vodného a stočného, s ukázkou účetního postupu při změně sazby. Vzhledem k významné výkladové změně při úplatném převodu nemovitých věcí, která je výsledkem projednání příspěvků komory daňových poradců pod č. 568/09.09.20 „Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem“, bude seminář zaměřen na podrobný výklad s praktickými příklady.  Pokud bude tento závěr do doby webináře oficiálně zveřejněn, bude účastníkům zaslán.

 

Obsah webináře:

 • Základní pojmy, obvyklá ekonomická činnost, úplata a dotace k ceně, leasingy a „obědové“ poukazy
 • Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy
 • Daňové doklady, povinnosti k doručení, nejčastější chyby při vystavovaní DD, s ukázkou
 • Základ daně, nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění (směny majetku)
 • Výpočet daně
 • Oprava základu daně – vystavování opravných dokladů podle § 42 ZDPH v návaznosti na KH
 • Sazby daně – změny v roce 2020, vysvětlení aplikace platné sazby u plnění se zálohami, změnou sazeb v průběhu roku a provedení vyúčtování (teplo, vodné stočné)
 • Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně v plné a částečné výši, úprava a vyrovnání odpočtu, korekční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – RPD u stavebních prací ve vztahu k posouzení osoby nepovinné k dani (výkonu veřejné správy u ÚSC)
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období – změny v RPD
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy, kulturní a sportovní činnost
 • Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, příklady daňových režimů u dodání pozemků, závěry KOOV

V průběhu výkladu bude věnován dostatečný prostor dotazům, které lze zaslat i předem PARIS vzdělávací agentuře na email vzdelavani@paris-karvina.cz. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál.

Účastníkům semináře nabízíme publikace:

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace – 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová a Ing. Milan Lang (Paris 1/2020, platná pro rok 2021, cena 480 Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran)

KRAJ A OBEC V POZICI PLÁTCE DPH – 2. vydání, autoři Ing. Dagmar Fitříková a Ing. Lydie Musilová (Paris 6/2018 s aktualizací 5/2019, platná pro rok 2021, cena 580 Kč + manipulační náklady, brož., 596 stran).

Partneři

Upozornění

Pokud jste dne 15.6.2022 objednávali na našem webu publikaci nebo seminář, prosím, kontaktujte nás, náš web měl technický výpadek.
Holler Box