Dům dětí a mládeže ALFA – odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, Pardubice

Informace o místě

Dům dětí a mládeže DELTA se nachází na ul. Gorkého, od vlakového nádraží autobus č. 10, zastávka u kina (cca. 5 minut). Budova má kopuli hvězdárny ve starší zástavbě sídliště Dukla.
Telefonické spojení na DDM – 466 303 990.
Odkazujeme taktéž na www.ddmdelta.cz

Mapa

Partneři