Změny v nemocenském pojištění, pojistném na sociálním zabezpečení a důchodovém pojištění v roce 2024

13.12.2023

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 13.12.2023 / 9:00 -14:00h Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Kateřina BĚHUNČÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 770

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Nemocenské pojištění – očekávané změny od 1.1.2024 a dále v průběhu roku 2024

 • Připravované (očekávané) změny v dávkách nemocenského pojištění včetně další elektronizace
 • Elektronizace u karantény
 • Náhrada mzdy při DPN a karanténě/izolaci v roce 2024
 • Účast na nemocenském pojištění, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu,  dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce. Očekávané změny v účasti na pojištění u dohod o provedení práce v souběhu dohod u více zaměstnavatelů, ohlašování těchto dohod OSSZ  – novinka v povinnostech zaměstnavatele včetně příkladů
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP,  minimální mzda.
 • Nové tiskopisy, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ
 • Další změny v roce 2024 dle schvalování legislativy.

Pojistné na sociální zabezpečení

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základ, odvod pojistného, tiskopis Přehled o výši pojistného v roce 2024
 • Výkladové otázky k zavedené slevě na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců v roce 2023 (zkrácené úvazky)
 • Další připravované slevy na pojistném v roce 2024 pro zaměstnavatele
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu, sazby pro odvod pojistného v roce 2024
 • Odvod pojistného z dohod o provedení práce dle očekávané právní úpravy v roce 2024 na praktických příkladech
 • Refundace náhrady mzdy a pojistného zaměstnavatelům za zaměstnance činné na akci pro děti/mládež – stávající stav a očekávané změny
 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy

Agenda ELDP, důchodové pojištění

Změny od roku 2024 v agendě ELDP včetně praktických příkladů, výkladové otázky v agendě ELDP, povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění, dokládání chybějících dob pojištění do databanky nárokových podkladů, výchovné

Účastníci semináře obdrží komplexní pracovní materiál.

Partneři