Uplatňování DPH v roce 2024

5.12.2023

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 5.12.2023 / 9:00 -14:00h Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Dana LANGEROVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 769

Objednat

Popis semináře

Seminář bude zaměřen především na novelu zákona o DPH s plánovanou účinností od  1. 1. 2024, která přináší změny zejména v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty. Část semináře bude věnována rovněž přehledu významnějších změn v oblasti DPH, které začaly být uplatňovány již v roce 2023.  V neposlední řadě bude seminář zaměřen na změny týkající se oblasti nemovitých věcí, jejichž účinnost je plánována rovněž od 1. 1. 2024.

Program semináře:

  • Změny v sazbách daně – ze současných tří sazeb daně dvě sazby daně
  • Změny v uplatňování sazeb daně u jednotlivých položek zboží a služeb (dodání potravin a nápojů, dodání knih, novin a časopisů, ubytovací služby, stravovací služby, jiné služby atd.)
  • Změny v sazbách daně u dopravy osob
  • Rozšíření plnění osvobozených od daně
  • Datum uskutečnění plnění v případě vydražení zboží ve veřejné dražbě
  • Změny v oblasti oprav základu daně
  • Uplatňování DPH u nemovitých věcí v souvislosti s účinností nového stavebního zákona
  • Změna pojmu stavba pro sociální bydlení
  • Přehled významných změn při uplatňování DPH od roku 2023
  • Ostatní aktuální informace a metodika

Poznámka: v případě dalších změn u DPH tyto změny zařadíme do programu semináře.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál – prezentaci.

Objednávka semináře

Partneři