Uplatňování DPH v roce 2024

15.12.2023

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 15.12.2023 / 9:00 -14:00h Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Dana LANGEROVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 769

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ PŮVODNĚ 5.12.2023, NYNÍ 15.12.2023!Uplatňování DPH v roce 2024

Seminář bude zaměřen především na novelu zákona o DPH s plánovanou účinností k 1. 1. 2024, která přináší změny zejména v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty, odpočtu daně u vybraných osobních automobilů a dodání knih. Část semináře bude věnována rovněž přehledu významnějších změn v oblasti DPH, které začaly být uplatňovány již v roce 2023.  V neposlední řadě bude seminář zaměřen na změny týkající se oblasti nemovitých věcí, jejichž účinnost je plánována rovněž od 1. 1. 2024.

Program semináře:

  • Změny v sazbách daně – ze současných tří sazeb daně dvě sazby daně
  • Změny v uplatňování sazeb daně u jednotlivých položek zboží a služeb (dodání potravin a nápojů, dodání novin, časopisů a periodik, ubytovací služby, stravovací služby, jiné služby atd.)
  • Změny v sazbách daně u dopravy osob
  • Nárok na odpočet daně u vybraných osobních automobilů
  • Osvobození od daně při dodání knihy
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě dodání elektřiny, plynu, tepla a chladu
  • Uplatňování DPH u nemovitých věcí v souvislosti s účinností nového stavebního zákona
  • Povinnost poskytovatelů platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách
  • Přehled významných změn při uplatňování DPH od roku 2023
  • Ostatní aktuální informace a metodika

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál – prezentaci.

Partneři