Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v roce 2019
MŠMT 32178/2016-1-949

25.4.2019

Typ:Školství · Město:Pardubice

Termín: 25.4.2019 / 09:00-14:00 Místo: Dům dětí a mládeže ALFA - odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, Pardubice Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1390 Kč Var. symbol: 597

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen pracovníkům ve školství (vč. zřizovatelů škol), kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest a cestovních náhrad, a to od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, zpracování cestovních příkazů, vyúčtování cestovních náhrad, vyplácení náhrad zaměstnancům až po vnitřní či vnější kontrolu uvedené oblasti.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech doloženy základní principy a postupy při vyslání zaměstnance na pracovní cestu, poskytování cestovních náhrad vč. způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů cestovních a podobných náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Obsah:

 • co je a není pracovní cesta,
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, granty apod.),
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • podstatný vliv některých bodů pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • cestovní výdaje v jiných právních vztazích (činnost v obecném zájmu, osoby se smlouvami podle občanského zákoníku apod.),
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
 • stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu),
 • náhrady při výkonu práce doma,
 • zvláštnosti při cestách letadly, doba trvání letu, časová pásma apod.,
 • záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování, neposkytnutí zálohy,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace dokladů,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • daňové souvislosti,
 • diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.

Účastníci obdrží písemné materiály k semináři.

Partneři