Praktické uplatňování DPH v roce 2018 u škol a školských zařízení, novela zákona o DPH pro rok 2019
Seminář je akreditován MŠMT, č. 32178/2016-1-949

3.12.2018

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 3.12.2018 / 08:30 - 13:30 Místo: Středisko volného času - velký sál, Ostrčilova 19, Moravská Ostrava Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 580

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. Během semináře bude s využitím příkladů z praxe prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2018 s využitím zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi.

V průběhu semináře budou účastníci upozornění na předpokládaný vývoj v oblasti uplatňování DPH při poskytování vzdělávací činnosti v letech 2019 – 2021. 

 

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

 

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané informace a výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR včetně upozornění na změny připravované pro rok 2019.
 • Vymezení vybraných pojmů – změny pro rok 2019 a jejich dopady na praktickou aplikaci DPH v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Sazby daně – aktuální problémy týkající se sazeb DPH, předpokládané změny v oblasti sazeb daně v roce 2019.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – příklady z praxe, upozornění na časté chyby, změny v roce 2019.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí v roce 2018 – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, upozornění na změny v roce 2019.
 • Nárok na odpočet daně – poměrování, krácení, úprava a vyrovnání odpočtu daně v praktických příkladech, DPH jako výdaj uznatelný pro účely dotace, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení, praktické příklady.
 • Aktuální problematika DPH v roce 2018 ve vztahu k uplatňování DPH u škol a školských zařízení – výchova a vzdělávání, nájem vybraných nemovitých věcí, poskytnutí sportovního zařízení, finanční příspěvky, prodej majetku, plnění poskytovaná příspěvkovými organizacemi a další.
 • Vybraná plnění realizovaná školami – lyžařské zájezdy a další akce, které jsou součástí výuky, stravování a ubytování žáků a studentů, volnočasové aktivity, jazykové vzdělávání, vzdělávání za účelem rekvalifikace, školní plesy a další činnosti realizované školami a školskými zařízeními.
 • Přijaté zahraniční faktury – přijatá plnění (přijaté zahraniční faktury) za služby a zboží z EU a třetích zemí, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby.
 • Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů a jejich uvádění v KH (souhrnný daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad), časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2018 -vypořádání nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně, inventarizační rozdíly, kontrola obratu na zdaňovací období roku 2018.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email paris.ka@seznam.cz).

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci a metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Partneři