Majetek školské příspěvkové organizace a jeho inventarizace, technická zhodnocení, opravy a nakládání s ním
Číslo akreditace MŠMT 471/2017-1-162

1.11.2018


Termín: 1.11.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029, Hradec Králové Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1390 Kč Var. symbol: 544

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

I. Majetek ve veřejné sféře – právní rámec 

– zákon o účetnictví, vyhláška o inventarizaci

– rozpočtová pravidla územních rozpočtů

– zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška

– zákon o daních z příjmů

– České účetní standardy (č. 708 a 710 )

 

II. Majetek příspěvkových organizací

Kategorie majetku

Technická zhodnocení a opravy majetku

Odpisování majetku

Ochrana majetku – zabezpečení, pojištění, dohody o odpovědnosti

Nakládání s majetkem – nabývání, likvidace, prodej investičního majetku (zachycení                     v účetnictví), převod, pronájem (náležitosti smluv o pronájmu)

Fond investic jako zdroj pro financování majetku – tvorba (investiční dotace, odpisy, prodej           majetku),  možnosti použití fondu

 

III. Inventarizace majetku

Pojmy, povinnosti, průběh, inventurní soupis, inventarizační zpráva

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál a CD s doprovodným materiálem.

Předběžné dotazy můžete zasílat na adresu: petr-sikora@centrum.cz

Partneři