Vybrané problémy z aplikace právních předpisů se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy v roce 2018
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

26.4.2018

Typ:Školství · Město:Karviná

Termín: 26.4.2018 / 09:00-14:00 Místo: Dětský domov Srdce a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10 Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA Cena: 2000 Kč Var. symbol: 520

Objednat

Popis semináře

Nabízíme kombinovaný seminář s odborným výkladem a možností široké diskuse ke konkrétním problémům k vybraným částem zákoníku práce, pracovněprávním předpisům a otázkám odměňováním zaměstnanců školství při řešení situací, které vznikají v každodenní praxi.

OBSAH:

1. část

  • Zákoník práce ve školské praxi

(vznik, změny a skončení pracovněprávního vztahu; pracovní doba a její rozvržení; překážky v práci)

  • Personalistika

(podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů, práce přesčas a nadúvazkové práce, rozvržení a evidence pracovní doby; prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků)

  • Odměňování

(zařazování do platových tříd a platových stupňů, platové tarify, platové výměry, příplatky, odměňování; aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování)

2. část

  • D I S K U S E řešení konkrétních problémů, námětů a dotazů účastníků semináře.

Diskusní části bude věnována podstatná část semináře.

Předpokládáme, že všichni vedoucí pracovníci náležitě využijí této možnosti přednést své vlastní problémy, které budou zodpovězeny lektorem; současně tento výklad problémů bude užitečný a poučný pro školskou praxi všech ostatních.

UPOZORNĚNÍ! Vaše dotazy zasílejte také i před konáním semináře na email vzdelavani@paris-karvina.cz

Pracovní materiály zašleme po semináři v takové podobě a rozsahu, který shodne lektor s účastníky na základě programu a diskuse přímo na semináři.

Seminář je výhradně určen ředitelům školských zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy.

 

Objednávka semináře

Pole označená * jsou povinná

Pro více účastníků z jedné organizace napište jména vedle sebe a oddělte je čárkou.

Partneři