Vybrané problémy z aplikace právních předpisů se zaměřením na školská zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy v roce 2018
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

26.4.2018


Termín: 26.4.2018 / 09:00-14:00 Místo: Chata Javorový vrch, Tyra 58 Lektor: PhDr. et Mgr. Jiří VALENTA Cena: 2000 Kč Var. symbol: 520

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Nabízíme kombinovaný seminář s odborným výkladem a možností široké diskuse ke konkrétním problémům k vybraným částem zákoníku práce, pracovněprávním předpisům a otázkám odměňováním zaměstnanců školství při řešení situací, které vznikají v každodenní praxi.

OBSAH:

1. část

  • Zákoník práce ve školské praxi

(vznik, změny a skončení pracovněprávního vztahu; pracovní doba a její rozvržení; překážky v práci)

  • Personalistika

(podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů, práce přesčas a nadúvazkové práce, rozvržení a evidence pracovní doby; prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků)

  • Odměňování

(zařazování do platových tříd a platových stupňů, platové tarify, platové výměry, příplatky, odměňování; aplikace platových předpisů při řešení nejčastějších problémů v oblasti odměňování)

2. část

    • D I S K U S E – podstatná část semináře k odpovědím na zaslané dotazy a řízená diskuze nad aktuálními problémy pracovně-právních vztahů v oblasti ústavní výchovy

UPOZORNĚNÍ!

Vaše dotazy zasílejte také i před konáním semináře na email vzdelavani@paris-karvina.cz

Pracovní materiály zašleme po semináři v takové podobě a rozsahu, který shodne lektor s účastníky na základě programu a diskuse přímo na semináři.

 

Seminář je zejména ředitelům, případně dalším vedoucím pracovníkům školských zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy.

Partneři