Spisová služba ve školství – jak a kdy vyhovět nové vyhlášce
Akreditace MŠMT

6.6.2024

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 6.6.2024 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: PhDr. Irena HAJZLEROVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 490

Objednat

Popis webináře

 • Nevíte jak a kdy vybrat tu správnou elektronickou spisovou službu, což nařizuje novela zákona a vyhlášky?
 • Po změně vyhlášky potřebujete vytvořit nový spisový řád a nevíte, jak na to?
 • Ve spisovém a skartačním plánu musíte dokumenty typu „V“ změnit, a nevíte jak?
 • Váháte, jak správně vytvořit spis po změně vyhlášky?
 • Hromadí se Vám spousty vyřízených i nevyřízených dokumentů a vy ztrácíte přehled kde, najít to, co právě potřebujete, protože dokumenty nejsou správně označeny a uloženy?
 • Vaše škola neprováděla skartační řízení již více jak pět let a nevíte, jak k tomu správně přistoupit?
 • Chcete si udělat pořádek ve své spisovně (archivu), ale nevíte odkud začít?
 • Nerozumíte přesně pojmům, které jste si přečetli v archivním zákoně?
 • Nevíte, které obálky máte uschovat a které můžete vyhodit? Nevíte, zda vůbec můžete staré, a již nepotřebné dokumenty vyhazovat?

Webinář je příležitostí k získání informací, jak komplexně a správně vést administrativu (spisovou službu) ve vaší škole či školském zařízení. Změna vyhlášky přinesla všem veřejnoprávním původcům povinnost vést elektronickou spisovou službu. Na semináři se budeme zabývat tím, jak této povinnosti vyhovět, a jaké z toho vyplývají další změny, které musíte při vedení spisové služby udělat.

Spisová služba se netýká jen sekretářek či administrativních pracovníků, ale jejími pravidly se musí řídit všichni zaměstnanci, kteří mají na starosti nějakou agendu

Obsah webináře

 • Seznámení s novou legislativou
 • Změny oproti původní vyhlášce
 • Jak správně vést elektronickou spisovou službu
 • Vysvětlení pojmů
 • Změna Spisového řádu a jeho nedílné součásti – Spisového a skartačního plánu (dokumenty typu „V“ se již nebudou používat, jak je správně změnit a zařadit)
 • Jak označovat, evidovat, vyřizovat a správně ukládat spisy
 • Změna tvorby spisu podle nové vyhlášky
 • Správné umístění a vybavení spisovny, co je to elektronická spisovna
 • Skartační řízení a jak při něm správně postupovat, jak provádět elektronickou skartaci
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích

Výklad bude provázen prezentací.

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Objednávka webináře

Partneři