Praktické uplatňování DPH v příkladech v roce 2018
Číslo akreditace MŠMT 32178/2016-1-949

23.3.2018

Typ:Školství · Město:Brno

Termín: 23.3.2018 / 09:00-14:00 Místo: Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1390 Kč Var. symbol: 490

K semináři se nelze přihlásit!

Popis semináře

Program semináře

Seminář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu semináře bude s využitím příkladů z praxe prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2018 s využitím zkušeností při aplikaci zákona o DPH v praxi. V průběhu semináře budou účastníci upozornění na předpokládaný vývoj v oblasti uplatňování DPH při poskytování vzdělávací činnosti.

Obsah semináře:

 • Aktuální informace – změny v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2018, výklady a stanoviska MF ČR v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Ekonomická činnost – vysvětlení pojmu ekonomická činnost pro účely DPH, činností realizované v rámci hlavní a doplňkové činnosti ve vazbě na DPH.
 • Dotace – dotace k ceně, pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění hrazených z dotací.
 • Plnění, která nejsou předmětem daně – náhrada škody, plnění v rámci pojistné události, finanční dary.

 

 • Stravovací služby a ubytovací služby – daňový režim při poskytování stravovacích a ubytovacích služeb žákům, studentům, zaměstnancům a cizím osobám, stravování poskytované pro jiná školská zařízení.
 • Vybrané činnosti – „volnočasové“ aktivity, různé typy nájemních vztahů, provozování sportovního zařízení – tělocvičen a další.
 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně – typy činností osvobozených od daně realizované školami a školskými zařízeními, vazba na uplatnění nároku na odpočet daně, charakteristika výchovné a vzdělávací činnosti, praktický výcvik.
 • Daňové doklady – nejčastější chyby na vystavených a přijatých dokladech, doporučení jak jim předcházet, popř. je napravit, uvádění údajů v kontrolním hlášení, specifické typy daňových dokladů – platební a splátkový kalendář.

 

 • Přiřazovací způsob uplatnění odpočtu daně – vysvětlení principu „přiřazování přijatých zdanitelných plnění, poměrná část odpočtu daně, praktický postup při zkracování nároku na odpočet daně, roční vypořádání nároku na odpočet,
 • Přijaté zahraniční faktury – povinnost přiznat daň, nárok na odpočet daně, uvádění údajů v kontrolním hlášení.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před seminářem na email paris.ka@seznam.cz).

Účastníci semináře obdrží pracovní materiál (prezentaci).

Partneři