Registr smluv ve školské praxi

16.4.2024

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 16.4.2024 / 9:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Mgr. Jan Šmíd Cena: 1490 Kč Var. symbol: 472

K semináři se již lze přihlásit pouze telefonicky
na číslech 596 338 026, 604 264 590.

Popis webináře

Cílem webináře je seznámit účastníky se základními principy zákona o registru smluv, poskytnout úplný přehled o ustanoveních zákona a jejich významu, vysvětlit požadavky a povinnosti vyplývající z tohoto zákona. Webinář je zaměřen především na praktické zadávání smluv do registru, tedy konkrétní postupy, jak jednotlivé položky vyplňovat, včetně jejich kontroly, přes které webové rozhraní, což souvisí s anonymizací vkládaných smluv s důrazem na to, jak předcházet chybám.

OBSAH WEBINÁŘE:

Účastníkům bude představen zákon o registru smluv, jeho význam, koho se týká (povinné subjekty (a jaké povinnosti pro tyto subjekty ze zákona vyplývají, případně jaké jsou následky při nedodržení těchto povinností).

 

Základní principy a ustanovení zákona

Přehled hlavních principů a cílů zákona. Vysvětlení důležitých pojmů a jejich významu. Vymezení povinných subjektů
(smluvních stran), které mají povinnost zveřejňovat smlouvy splňující zákonné požadavky.

 

Povinnosti a požadavky

Podmínky vkládání smluv do registru. Vysvětlení povinností jednotlivých subjektů v rámci zákona. Vymezení požadavků, které zákon stanovuje. Vkládání smluv do registru a problémy při nesplnění této povinnosti. Povinné uveřejňování smluv a dalších dokumentů – jaké smlouvy a další dokumenty (dodatky a přílohy) musí být do registru vloženy. Výjimky z povinnosti uveřejňování  a v jakých případech smlouvy do registru vkládat.

 

Implementace zákona v praxi

Praktický postup vkládání smluv do registru krok za krokem. Konkrétní postupy přímo v rozhraní registru smluv, vyplnění jednotlivých položek (včetně jejich kontroly) s důrazem na nejčastější chyby. Řešení potenciálních výzev a obtíží při implementaci.

 

Diskuze a odpovědi na praktické dotazy účastníků webináře.

Účastníci obdrží prezentaci včetně názorných obrazových podkladů z rozhraní registru smluv s popisky.

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

  • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
  • soubor pracovního materiálu

 

Během, případně po skončení webináře:

  • fakturu, osvědčení

Partneři