Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací – vzory písemností
Akreditace MŠMT, MV ČR

23.11.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 23.11.2023 / 9:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Petr SIKORA Cena: 1490 Kč Var. symbol: 406

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Příspěvková organizace musí mít zaveden systém vnitřní kontroly v souladu se zákonem o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláškou. Tato legislativa klade velké nároky jak na ředitele organizací, tak i na zaměstnance, kteří se spolu s nimi podílejí na schvalování příjmů a zejména výdajů. Během webináře si vysvětlíme, jaká je úloha ředitele organizace v oblasti vnitřní kontroly, jaký je význam vnitřních směrnic a čím by se vnitřní kontrola měla zabývat. Ředitel má povinnost zajistit, „aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam“. V praxi se ale bohužel často setkáváme s tím, že tyto záznamy jsou neprůkazné, nevěrohodné a neúplné. Proto bude konkrétní podobě záznamů o provedené vnitřní kontrole věnována podstatná část webináře. Posluchači se dozví, co to znamená schvalovat budoucí výdaje limitovaným příslibem a v čem spočívá individuální příslib, ale například také jaké náležitosti má mít inventurní soupis. Vše bude vysvětleno na konkrétních vzorech písemností, které plní roli záznamů o provedené kontrole. Všechny probírané vzory budou nejen podrobně komentovány, ale účastníci webináře je obdrží spolu s dalšími materiály, aby je mohli ve své praxi po případné úpravě používat.

OBSAH

 1. Právní úprava

(zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhláška v aktuálním znění, inventarizační vyhláška)

 1. Směrnice o provádění vnitřní kontroly
 2. Obecné náležitosti směrnic
 3. Náplň směrnice o provádění vnitřní kontroly
 4. Analýza rizik

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly

 1. Schvalování budoucích příjmů a výdajů
 2. Limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního
 3. Záznam o provedení následné vnitřní kontroly, záznam o zjištěných rozdílech ve stavu majetku, inventurní soupis
 4. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (kdo ji podává a kdo nikoliv, podávání informací o tzv. závažných zjištěních).

Účastníci webináře obdrží písemný materiál a vzory probíraných písemností. Vaše dotazy můžete zaslat před konáním webináře na email: petr-sikora@centrum.cz.

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

 

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

 

Partneři