Praktické uplatňování DPH v roce 2023 u škol a školských zařízení
Akreditace MŠMT

22.5.2023

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 22.5.2023 / 9:00 - 14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 401

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Webinář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu webináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2023 s využitím příkladů a dotazů z praxe a se zaměřením na běžné i problémové oblasti uplatňování DPH. Výklad bude prezentován formou příkladů, jejichž součástí bude stručný právní rámec, návrh řešení a jeho zdůvodnění včetně promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení. V rámci webináře budou účastníci upozorněni na další změny v oblasti DPH v roce 2023.

Webinář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

OBSAH WEBINÁŘE

  • Aktuality v oblasti DPH pro rok 2023, aktuální výklady MF a GFŘ – dopad do praxe škol a školských zařízení, upozornění na další změny v roce 2023
  • Sledování obratu v roce 2023 – zrušení registrace na žádost a povinnosti s tím spojené
  • Bezúplatné dodání zboží – nová informace GFŘ
  • Uskutečněná plnění – charakter plnění u různých typů škol a jejich daňový režim s dopady na postup při uplatnění nároku na odpočet daně.
  • Nárok na odpočet daně – pravidla pro jeho uplatnění se zaměřením na specifika škol a školských zařízení
  • Majetek vytvořený vlastní činností – aktualizace stávající metodiky, specifický postup při uplatnění nároku na odpočet
  • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti v praxi, časový nesoulad, upozornění na časté chyby a jejich dopady
  • Zvláštní režim pro cestovní službu – kdy a kdo jej použije, vysvětlení pravidel pro jeho využití ve školské praxi
  • Přijaté zahraniční faktury – pořízení služeb a zboží z EU a třetích zemí, dovoz zboží, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení
  • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před webinářem na email ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Účastníkům webináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran).

Partneři