Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství v příkladech pro rok 2023
Akreditace MŠMT

23.3.2023

Typ:Školství · Město:Ostrava

Termín: 23.3.2023 / 9:00 - 14:00 Místo: Dům kultury AKORD, Ostrava - Zábřeh, Nám. SNP 1 Lektor: Ing. Karel JANOUŠEK Cena: 1690 Kč Var. symbol: 378

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Seminář je určen všem, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti v oblasti pracovních cest a cestovních náhrad v příspěvkových organizacích při tuzemských i zahraničních pracovních cestách.

Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech z praxe uvedeny základní principy a postupy při poskytování cestovních náhrad, objasněno kdo, komu, kdy, co, kolik, proč a jak příslušné náhrady poskytuje, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Program:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout,
 • pravidelné pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady,
 • průjezd obcí, ve které má zaměstnanec pravidelné pracoviště,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • financování cestovních náhrad,
 • zkrácení, prodloužení, přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel vč. hybridů, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, vliv bezplatně poskytnutého jídla),
 • rozdíl při poskytování náhrad při výkonu práce doma a z domu (home office),
 • zvláštnosti při používání letadel v zahraničí,
 • používání soukromých platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • jiné výdaje než výdaje charakteru cestovních náhrad,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • odpovědi na dotazy.

Účastníci obdrží k semináři písemné materiály.

Účastníkům semináře nabízíme vydanou publikaci  CESTOVNÍ NÁHRADY VE ŠKOLÁCH A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH, autor Ing. Petr SIKORA, PARIS 1/2021, 1.vydání, cena 270Kč, brož., 144 stran

Partneři