ON-LINE webinář – Praktické uplatňování DPH v roce 2022 a 2023 u škol a školských zařízení
Akreditace MŠMT

21.10.2022

Typ:Školství · Město:ON-LINE

Termín: 21.10.2022 / 09:00-14:00 Místo: ON-LINE Lektor: Ing. Dagmar FITŘÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 348

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis webináře

Webinář je zaměřen na specifika uplatňování DPH u subjektů, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání. V průběhu webináře bude prezentován výklad vybraných ustanovení zákona o DPH podle právního stavu platného v roce 2022 s využitím příkladů a dotazů z praxe a se zaměřením na běžné i problémové oblasti uplatňování DPH. Výklad bude prezentován formou příkladů, jejichž součástí bude stručný právní rámec, návrh řešení a jeho zdůvodnění včetně promítnutí příslušných údajů do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení.

V rámci webináře budou účastníci upozorněni na další změny v oblasti DPH připravované pro rok 2022/2023.

Webinář je určen vedoucím pracovníkům, ekonomům a účetním všech typů škol včetně vysokých škol.

 

OBSAH WEBINÁŘE

 • Aktuality v oblasti DPH pro rok 2022, aktuální výklady MF a GFŘ – jejich dopad do praxe škol a školských zařízení, upozornění na změny v roce 2023.
 • Základní informace – charakter poskytovaných plnění u různých typů škol ve vazbě na postup při uplatnění nároku na odpočet daně.
 • Předmět daně – vymezení předmětu daně, plnění, která nejsou předmětem daně, přeúčtování, dotace, finanční příspěvky.
 • Sazby daně – zdroje informací, kontrola správnosti sazby daně uplatněné dodavatelem, chybně uplatněná daň a její důsledky.
 • Vznik povinnosti přiznat daň – zálohy, den uskutečnění plnění.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti v praxi, časový nesoulad, upozornění na časté chyby a jejich dopady.
 • Daňové doklady – náležitosti daňových dokladů, přiřazování faktur do základních skupin ve vazbě na uplatnění nároku na odpočet daně.
 • Přijaté zahraniční faktury – pořízení služeb a zboží z EU a třetích zemí, dovoz zboží, povinnosti příjemce plnění, uvádění údajů DAP k DPH a v kontrolním hlášení.
 • Praktický postup ve vybraných oblastech – kontrolní vazby v běžném období a na konci roku, nájemní vztahy, ubytování a stravování, praktická výuka, rekvalifikace, jazykové vzdělávání, majetek vytvořený vlastní činností, prodej vyřazeného majetku.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy (dotazy lze zaslat i před webinářem na email ka@seznam.cz; vybrané dotazy budou zapracovány včetně řešení do prezentace).

 

Účastníci obdrží pracovní materiály – standardní prezentaci, zadání a řešení modelových příkladů a další metodické materiály k vybraným oblastem uplatňování DPH.

Účastníkům webináře nabízíme publikaci DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace, 1. vydání, autoři Ing. Lydie Musilová, Ing. Milan Lang (PARIS 1/2020, cena 480Kč + manipulační náklady, brož., 304 stran).

 

Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře:

 • odkaz a pokyny pro přihlášení na webinář v prostředí ZOOM 
 • soubor pracovního materiálu

Během, případně po skončení webináře:

 • fakturu, osvědčení

Partneři