Podmínky

 • Máte-li o seminář zájem, zašlete vyplněnou přihlášku (nebo sdělte telefonicky popř. e-mailem) na adresu agentury, nejpozději 7 dní před konáním semináře.
 • Informace pro platbu převodem na účet:
  Číslo účtu: 8853773001/5500 Raiffeisenbank.
  Variabilní symbol: symbol semináře (je vypsán v detailu semináře).
  Poznámka k ceně: U vzdělávacích akcí, které mají udělenu akreditaci MŠMT nebo MVČR je cena služby osvobozena od DPH dle § 57, odst. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
 • Informace o organizátorovi seminářů:
  Organizátor je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karviné, č.j.: MMK/000069/2014.
  IČO organizátora je 02382822.
  Vzdělávací agentura je akreditována MŠMT-5773/2014-1.
  Vzdělávací agentura je akreditovaná MVČR AK/I-7/2009.
 • Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, vyrozumění obdržíte pouze při změně termínu konaného semináře.
 • Účastník souhlasí s proplacením účastnického poplatku před zahájením semináře.
  Při neúčasti přihlášeného účastníka se vložné nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka.
 • V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce, případně dle potřeby metodické materiály (je uvedeno v každé jednotlivé pozvánce na akci) a občerstvení.
 • Registrace účastníků na semináři je půl hodiny před zahájením semináře.
 • Zahájení všech seminářů je v 9.00 hodin.
 • Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.

Partneři