Podmínky

 • Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu doporučujeme se přihlásit po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z webových stránek je potvrzováno automaticky, přihlášení jiným způsobem nepotvrzujeme.
 • Informace pro platbu převodem na účet:
  Číslo účtu: 8853773001/5500 Raiffeisenbank.
  Variabilní symbol: symbol semináře (je vypsán v detailu semináře).
  Poznámka k ceně: U vzdělávacích akcí, které mají udělenu akreditaci MŠMT nebo MVČR je cena služby osvobozena od DPH dle § 57, odst. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Cena je za jednoho účastníka.
 • Informace o organizátorovi seminářů:
  Organizátor je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karviné, č.j.: MMK/000069/2014.
  IČO organizátora je 02382822.
  Vzdělávací agentura je akreditována MŠMT-2165/2020.
  Vzdělávací agentura je akreditovaná MVČR AK/I-4/2014.
 • Účastník souhlasí s proplacením účastnického poplatku před zahájením semináře, daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.
  Při neúčasti přihlášeného účastníka se vložné nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka.
 • V ceně jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce, případně dle potřeby metodické materiály (je uvedeno v každé jednotlivé pozvánce na akci) a občerstvení.
 • Registrace účastníků na semináři je půl hodiny před zahájením semináře.
 • Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů, o těchto změnách budou zájemci dopředu informováni.

Partneři