RNDr. Bohumil VÉVODA
dlouholetý pedagog ve vedoucích funkcích s účastí na realizaci českých a mezinárodních projektů pro školství, zkušený lektor

RNDr. Bohumil VÉVODA

Informace o lektorovi

Partneři