PaedDr. Pavel SKÁCELÍK, Ph. D.
odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. 1/2006/BP

Informace o lektorovi

Partneři