Ing. Milan LOŠŤÁK
odborný referent Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

Informace o lektorovi

Partneři