Změny v nemocenském pojištění, pojistném na sociálním zabezpečení a důchodovém pojištění v roce 2023

15.12.2022

Typ:Účetnictví · Město:Karviná

Termín: 15.12.2022 / 9:00 -14:00h Místo: Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná-Hranice Lektor: Ing. Kateřina BĚHUNČÍKOVÁ Cena: 1490 Kč Var. symbol: 765

K semináři se již nelze přihlásit!

Popis semináře

Nemocenské pojištění

 Změny od 1.1.2023 a dále v průběhu roku 2023

 • Připravované (očekávané) změny v dávkách nemocenského pojištění včetně další elektronizace
 • Příprava zavedení plné elektronizace u karantény
 • Náhrada mzdy při DPN a karanténě/izolaci v roce 2023
 • Účast na nemocenském pojištění, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání malého rozsahu,  dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP,  minimální mzda
 • Nové tiskopisy v roce 2022, povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ
 • Další změny v roce 2023 dle schvalování legislativy

Pojistné na sociální zabezpečení

 • Okruh poplatníků, vyměřovací základ, odvod pojistného, tiskopis Přehled o výši pojistného
 • Zavedení slevy na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců v roce 2023 (zkrácené úvazky)
 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu
 • Refundace náhrady mzdy a pojistného zaměstnavatelům za zaměstnance činné na akci pro děti/mládež
 • Další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy

Agenda ELDP, důchodové pojištění

 • Změny od roku 2023 v agendě ELDP
 • Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění

 

Účastníci semináře obdrží komplexní pracovní materiál.

Partneři